Kierownictwo

Dyrektor Centrum Kultury - Magdalena Gawrych

Z-ca Dyrektora Centrum Kultury - Katarzyna Biernadska - Hernik

Główna Księgowa - Katarzyna Cymerman

Kierownik "Przystanku Kultura" - Bogumiła Rososzczuk

Z-ca Kierownika „Przystanku Kultura” ds. edukacji muzycznej - Renata Opala

Kierownik Muzeum Regionalnego - Monika Gielecińska

Kierownik "Klubów Kultury" - Zdzisława Stenrzycka