Zapytanie ofertowe do postępowania nr 6/ZP/2016 – adaptacja pomieszczeń placówki Strefa Kultury

Zapytanie ofertowe do postępowania nr 6/ZP/2016 – adaptacja pomieszczeń placówki Strefa Kultury.

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 Euro, proszę o złożenie oferty cenowej (na załączonym formularzu ofertowym – Załącznik nr 3) na przeprowadzenie adaptacji pomieszczeń o łącznej powierzchni 115 m2 na potrzeby działania placówki Strefa Kultury położonej na pierwszej naziemnej kondygnacji posesji „Osiedlu Róż” w Piasecznie, przy ul. Jarząbka 20 lok. 85.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1, Plan lokalu - załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem – załącznik nr 4.