ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 0142- 009/2012

Piaseczno, dn. 01.09.2012 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 0142- 009/2012

Dotyczy: stawek opłat miesięcznych (od uczestnika) za usługi świadczone przez Centrum Kultury w Piasecznie IX 2012-VI 2013

 

  ZAJĘCIA CZAS TRWANIA ODPŁATNOŚĆ
1 nauka gry na instrumentach    45 minut tygodniowo
30 minut tygodniowo
140 zł za miesiąc
100 zł za miesiąc
 2 emisja głosu 45 minut tygodniowo
30 minut tygodniowo
140 zł za miesiąc
100 zł za miesiąc
 3 plastyka 120 minut tygodniowo
90 minut tygodniowo
60 minut tygodniowo
54 zł za miesiąc54 zł za miesiąc40 zł za miesiąc
 4 nauka rysunku i malarstwa dla młodzieży
nauka rysunku i malarstwa dla dorosłych
3 godziny tygodniowo

3 godziny tygodniowo                               
140 zł za miesiąc

140 zł za miesiąc
 5 zajęcia teatralne zajęcia u p. Ewy Kłujszo i p. Anny Kolanowskiej             55 zł za miesiąc
 6 koło szachowe 1,5 godziny tygodniowo 40 zł za miesiąc
 7 chór Gospel 4 godziny tygodniowo zajęcia bezpłatne
 8 Piaseczyńska Orkiestra Dęta 3 godz. tygodniowo bezpłatnie
 9 Chór Lira 3 godz. tygodniowo bezpłatnie
 10 zespół wokalno-instrumentalny CK 3 godz. tygodniowo bezpłatnie
 11 teoria muzyki dla uczestników zajęć ogniska muzycznego 1 godz. tygodniowo bezpłatnie
 12 Warsztaty bębniarskie 1 godzina tygodniowo 60 zł za miesiąc
 13 wokalno-taneczny „Do-mi-sol-ki” 90 minut tygodniowo
60 minut tygodniowo
30 zł za miesiąc
 14 Taniec „Street Dance„ 45 min. tygodniowo 60 zł za miesiąc
 15 Taniec „Latin Mix Solo” (dorośli) 1 godzina tygodniowo 80 zł za miesiąc
 16 warsztaty ceramiczne
-  dzieci (8-14 lat)
-  dorośli
-  rodzinne (dziecko 4-7 r.ż+1 rodzic)
-  kolejne dziecko: + 40 zł

90 minut tygodniowo
120 minut tygodniowo
90 minut tygodniowo
3 osoby

80 zł za miesiąc
120 zł za miesiąc
140 zł za miesiąc
180 zł za miesiąc
 17 Kurs grafiki komputerowej 90 min tygodniowo 270 zł/12 spotkań
 18 Warsztaty fotograficzne 90 min tygodniowo 400 zł/Kurs
 19 Warsztaty fotografii krajobrazowej 75 min tygodniowo 800 zł/Kurs
 20 Warsztaty  fotograficzne – warsztaty rozwojowe 75 min tygodniowo 100 zł za miesiąc
 21 warsztaty w ramach projektu: "Sobota na warsztat"   kalkulowane każdorazowo, zależnie od kosztów
 22 Klub rodziców   bezpłatnie
 23 Uniwersytet Trzeciego Wieku
zajęcia gimnastyczno-korekcyjne
zajęcia informatyczne (kurs informatyczny)
tai-chi
  80 zł za semestr
50 zł za miesiąc
130 zł za miesiąc
40zł za miesiąc
 24 edukacyjne koncerty Filharmonii Narodowej   5 zł  (w tym 8% VAT)
 25 Świeczowiska   bezpłatnie
 26 Bajkowa Niedziela   10 zł – dziecko, 5 zł. - osoba dorosła (rodzic/opiekun),  (w tym 8% VAT)
 27 koncerty estradowe + wtorki teatralne   zależnie od kosztów (w tym 8% VAT)
 28 koncerty rockowe , hip hop, reagge    
 29 inne koncerty   kalkulowane każdorazowo, zależnie od kosztów
 30 spektakle w wykonaniu teatrów Centrum Kultury   5 zł (w tym 8% VAT)
premiery bezpłatnie
 31 Otwarte Forum Wiedzy 1 godzina tygodniowo bezpłatnie
 32 Klub Podróżnika   bezpłatnie
 33 bilety wstępu do muzeum
-normalne
-ulgowe
- lekcje muzealne dla szkół - min. 15 os, max 25 os.
- lekcje muzealne dla przedszkoli - min. 15 os, max 25 os.
 
3 zł
2 zł
3 zł/osoba
20 zł/grupa
 34 bajki muzyczne   7 zł
 35 zajęcia nauki gry na instrumentach w świetlicach 30 min. tygodniowo 85 zł
 36 Zajęcia w Zalesiu Górnym:
- plastyczne
- informatyczne
- modelarskie
- teatralne
- szachy
- wokalne

2,5 godz. tygodniowo
2 godz. tygodniowo
3 godz. tygodniowo
5 godz. tygodniowo
6 godz. tygodniowo
1,5 godz. tygodniowo

54 zł
40 zł
60 zł
bezpłatnie
bezpłatnie
20 zł
 37 zajęcia plastyczne w Złotokłosie 2 godziny zegarowe 40 zł

 

 

 

Od obowiązujących opłat obowiązują rabaty dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:

-             rodziny 3+ otrzymują dodatkową 50% zniżkę na bilety wstępu i zajęcia w Centrum Kultury i podległych mu placówkach (Dom Kultury, Przystanek Kultura, Muzeum Regionalne i Kluby Kultury).

-             Rodziny 4+ zyskują tutaj dodatkową 70% zniżkę

 

(Podstawa prana - UCHWAŁA Nr 392/ XVI /2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.12.2011 r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku)

 

 

 

 

Do wiadomości:

- główna księgowa

- kierownicy działów organizacyjnych

- a/a