Zarządzenie wewnętrzne Nr 0142- 010/2012

Piaseczno, dn. 01.09.2012 roku

Zarządzenie wewnętrzne Nr 0142- 010/2012

Dotyczy: organizacji zajęć stałych w Centrum Kultury  w Piasecznie w okresie od 1 IX 2012 do 30 VI 2013 r.

 

Każdy uczestnik otrzyma Regulamin zajęć oraz kartę zgłoszenia (stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia).

Kierownicy działów edukacji kulturalnej oraz „Przystanku Kultura” do 15 X ustalą harmonogram zajęć stałych a do 30 X b.r. zbiorą i zarchiwizują podpisane zgłoszenia na zajęcia i sprawdzą prawidłowość wypełnianych dzienników zajęć – listy uczestników, plany pracy. Osoby zgłoszone, które nie uregulowały odpłatności za okresy przedwakacyjne, mogą rozpocząć zajęcia po opłaceniu zaległości. Nabór na zajęcia adekwatnie do zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

Zajęcia stałe rozpoczną się:

 1. Zajęcia muzyczne (instrumenty klawiszowe, gitary, trąbka, flet, skrzypce) – od 10 IX
 2. Emisja głosu – od 10 IX  (M. Sobieniecka)
 3. Warsztaty bębniarskie – od 3 X (K.Wawrzyniak)
 4. Zajęcia plastyczne – od 19 IX (H. Masłowska); od 20 IX (W. Nastały-Płaskocińska); od X pozostałe zajęcia plastyczne
 5. Ceramika – gr. I, II od 17 IX, gr. III, IV od 19 IX, dorośli, warsztaty rodzinne od 18 IX (E. Kaczanowska)
 6. Rysunek i malarstwo – młodzież od 18 IX, dorośli od 17 IX (A. Ryszka)
 7. Koło teatralne – od 3 IX (E. Kłujszo, A. Kolanowska)
 8. Zespół wokalno-taneczny  „Do-mi-sol-ki”– od 20 IX (B.Dygas)
 9. Taniec „Street Dance” – od 22 IX (K. Przepiórkowski)
 10. Taniec „Latin Mix Solo” (dorośli) – od 22 IX (K. Przepiórkowski)
 11. Koło szachowe – od 2 X (W. Różycki)
 12. Kurs grafiki komputerowej – od 3 X (M. Dołganiuk)
 13. Warsztaty fotograficzne – od 3 X (P. Cieśla)
 14. Warsztaty fotografii krajobrazowej – od 3 X (P. Cieśla)
 15. Fotograficzne warsztaty rozwojowe – od 3 X (P. Cieśla)
 16. Zajęcia muzyczne w świetlicach wiejskich – od 7 IX (P. Zbrzeźniak)
 17. Uniwersytet Trzeciego Wieku – od 19 IX (H. Szczepanowska)
 18. Chór gospel – od 3 IX (A. Puacz-Markowska)
 19. Piaseczyńska Orkiestra Dęta – od 1 IX (J. Kostka)
 20. Chór Lira – od 1 IX (R. Stępniewski)

Zajęcia w świetlicy w Zalesiu Górnym:

Wszechnica Rodzica – od 17 IX

Zajęcia plastyczne w Złotokłosie – od 14 IX (H. Masłowska)

Odpłatność we wrześniu – proporcjonalnie do liczby zajęć, wg stawek odpłatności jak w Zarządzeniu Wewnętrznym Nr 0142 – 09/2012.

Do wiadomości:

 1. Główna księgowa.
 2. Kierownik działu edukacji kulturalnej CK
 3. Kierownik działu programowania i organizacji imprez.
 4. Kierownik działu „Przystanek Kultura”
 5. a/a.