ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 0142-017/2016

Dotyczy: Odpłatności za zajęcia i warsztaty organizowane przez Centrum Kultury w Piasecznie w sezonie 2016/2017.